Obchodné podmienky vzťahujúce sa  na nákup tovaru firmy DISTAN-BP

Upozornenie týkajúce sa užívania obsahu stránky www.zahradnykrb.sk

Každý zákazník ktorý pracuje a pohybuje sa na stránke www.zahradnykrb.sk ju používa na vlastné riziko a firma DISTAN-BP, nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu stránky www.zahradnykrb.sk. Informácie na týchto stránkach sú poskytované. Informácie o produktoch je potrebné  overovať i telefonicky, alebo e-mailom!

Firma DISTAN-BP, nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priame alebo nepriame, špeciálne či súvisiace vzniknuté v spojitosti s užívaním stránky www.zahradnykrb.sk, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo aj úplnej nefunkčnosti stránky www.zahradnykrb.sk. Firma DISTAN-BP, si vyhradzuje právo meniť ceny a rozsah poskytovaných a prezentovaných služieb bez predchádzajúceho upozornenia a informácie uvedené na stránkach www.zahradnykrb.sk sú pre firmu DISTAN-BP nezáväzné.